Kết Nối Tạo Giá Trị Lớn! 037

Kết Nối Tạo Giá Trị Lớn!
Từ lúc nhỏ mình đã có sở thích kết nối giao lưu học hỏi và tham gia rất nhiều sự kiện giải trí đào tạo khác nhau. Và theo quan điểm của mình xã hội là bức tranh muôn màu và chúng ta có thể kết giao với rất nhiều mẫu người khác nhau và mỗi người đều dạy chúng ta những kiến thức khác nhau.

Từ những cuộc gặp gỡ giao lưu thì mình nhận ra rất nhiều giá trị phía sau mỗi cuộc gặp vì Quan hệ xã hội phức tạp chúng ta chọn lọc những thông tin cần thiết cho bản thân và những kiến thức hay thì mình học hỏi trao dồi và áp dụng vào cuộc sống.

Kết Nối Tạo Giá Trị Lớn vì đó là cách quảng bá tốt nhất sản phẩm hay dịch vụ mà chúng ta kinh doanh hay sản xuất vậy nên mở rộng mối quan hệ sẽ giúp chúng ta có thật nhiều sự may mắn từ những quý nhân mà chúng ta không nghĩ tới. Nếu dịch vụ của chúng ta tốt thì chắc chắn văn hoá truyền miệng sẽ lan toả rất nhanh qua nhiều thời gian ở nhiều khung cảnh khác nhau.

Vậy nên mỗi ngày chúng ta đều cần mở rộng mối quan hệ sâu và rộng với nhiều ngành khác nhau sẽ giúp chung ta lan toả và nhận được giá trị khác nhau và kiến thức thì không bao giờ là đủ, trao dồi gìn giữ và phát triển hoàn thiện dần theo thời gian.

Mình may mắn khi có cơ hội thành lập Nhóm Phụ Nữ Dám Kinh Doanh và chúng mình cũng kết nối giao lưu và trao cho nhau rất nhiều giá trị khác nhau trong cuộc sống văn hoá Cho Đi là Để Nhận lại luôn đúng mọi lúc mọi nơi.

Check Also

Câu Chuyện Bản Thân Về Trâm! 012

Câu Chuyện Về Bản Thân Trâm! Mình tên đầy đủ là Hồ Thị Ngọc Trâm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *